Hoe zit het met belasting?

0
7673

Inhoudsopgave

backpack gids australie

Inkomstenbelasting

Iedere inwoner van Nieuw Zeeland moet inkomstenbelasting betalen over zijn of haar inkomen. Daarbij telt alle inkomen mee, ook het inkomen dat je verdient in een ander deel van de wereld. Als je geen inwoner van Nieuw-Zeeland bent, maar wel inkomen in Nieuw Zeeland hebt, betaal je alleen belasting over dat Nieuw Zeelandse inkomen. Als je in Nieuw Zeeland werkt of woont wordt je altijd als inwoner beschouwd.
Nieuw Zeeland heeft een belastingverdrag met Nederland waarmee voorkomen wordt dat je in beide landen over dezelfde inkomsten belasting moet betalen.

Bij de IRD (Inland Revenue Department) kun je uitvinden of je belastingplichtig bent. Als je werk vindt moet je dat daar ook opgeven en kun je er een belastingnummer aanvragen.

Tarief

De belastingen in Nieuw-Zeeland zijn voor een ontwikkeld land niet hoog. Over de eerste $ 14.000 betaal je 10,5%, tussen de 14.000 en 48.000 betaal je 17,5%, over het inkomen tussen $ 48.000 en $ 70.000 betaal je 30% en over het meerdere 33% inkomstenbelasting.
Naast de belasting betaal je nog een bedrag van ongeveer 2% aan de Accident Compensation Corporation. De ACC betaalt hieruit voor iedereen in Nieuw-Zeeland de kosten van ongelukken op het werk en in het verkeer. Van ziekenhuiskosten tot verlies aan inkomensten.

De belasting wordt geheven over alle inkomsten. Dit is inclusief rente- en dividendinkomsten. Er is dus niet een systeem, zoals in Nederland, waarbij verschillende soorten inkomsten verschillend belast worden. Alles wordt bij elkaar opgeteld en dan belast.

Aftrekposten

In Nieuw-Zeeland is er geen uitgebreid stelsel van aftrekposten of belastingvrije voeten. Zo is bijvoorbeeld hypotheekrente niet aftrekbaar. Ook de kosten van bijvoorbeeld werkkleding en reiskosten naar het werk zijn voor een werknemer niet aftrekbaar.
Er zijn er wel een paar relatief kleine aftrekposten, waaronder een aftrekpost voor giften en de kosten van kinderopvang (housekeeper rebate).

Goods and Services Tax

Deze belasting, GST, is vergelijkbaar met de BTW in Nederland. In Nederland is het tarief 19% en voor sommige dingen zoals eten en boeken 6%. Nieuw-Zeeland kent een tarief: 12%. Als je dingen invoert in Nieuw-Zeeland moet er ook GST betaald worden. Uitzondering hierop zijn de spullen die je als immigrant meeneemt naar Nieuw-Zeeland, hierover hoef je geen GST te betalen.

Belasting op huizen

Ook Nieuw-Zeeland kent een belasting op huizen. Net als in Nederland wordt die door de lokale autoriteiten geheven. Gemiddeld ligt het bedrag tussen de $ 1000 en $ 2000 per jaar voor een gemiddeld huis. Soms is hiermee de waterrekening en de kosten van het ophalen van vuilnis ook betaald.