Hoe zit het met je AOW en pensioen?

0
12097

Inhoudsopgave

backpack gids australie

Nieuw-Zeeland

Als je langer dan 10 jaar achter elkaar in Nieuw Zeeland hebt gewoond, waarvan 5 jaar na je 50e, dan krijg je een pensioenuitkering van Nieuw-Zeeland. Het bedrag is nu ongeveer NZ$ 285 netto per week ($ 1235 per maand) voor een alleenstaande en NZ$ 440 per week ($ 1905 per maand) voor twee samenwonenden.
Je Nederlandse AOW wordt hier wel van afgetrokken.
Sinds 2007 kent Nieuw Zeeland het Kiwi Saver plan. Hiermee kun je een aanvullend pensioen opbouwen. Kijk op www.kiwisaver.govt.nz voor meer informatie hierover.

Uitkeringen vanuit Nederland

In Nederland bestaan 3 verschillende vormen van pensioen:
AOW, bedrijfspensioen en lijfrentes. Daarnaast kun je natuurlijk ook gewoon sparen voor je oude dag.

AOW

Als je in Nederland woont, bouw je recht op een AOW-uitkering op voor na je 65e. Vanaf je 15e jaar tot 65e jaar is dit 2% per jaar. Als je tussen je 15e en je 65e bijvoorbeeld 10 jaar in het buitenland hebt gewoond, krijg je als je 65 bent 20% minder AOW dan de mensen die al die tijd in Nederland hebben gewoond.

Als je naar Nieuw Zeeland verhuist, blijf je recht op die Nederlandse AOW-uitkering houden, voor het aantal jaren dat je dit recht in Nederland hebt opgebouwd. De Nieuw-Zeelandse wet verplicht je, als je 65 wordt, de Nederlandse AOW-uitkering aan te vragen.
Er hebt hierbij twee mogelijkheden:

  1. Je vraagt – als je daar recht op hebt – ook Nieuw Zeelandse AOW (superannuation) aan. Nieuw Zeeland vult je Nederlandse AOW dan aan tot het maximum van de Nieuw Zeelandse superannuation.
  2. Als je Nederlandse AOW uitkering hoger is dan de maximale superannuation, vraag je deze Nieuw Zeelandse superannuation niet aan. Je mag je Nederlandse AOW houden.

Je moet natuurlijk wel belasting over je Nederlandse AOW uitkering betalen.

Voor die belasting over de Nederlandse AOW zijn er 2 mogelijkheden:

  • Als je Nederlander bent gebleven (Nederlands paspoort) moet je Nederlandse inkomstenbelasting betalen over deze uitkering. Dit wordt ingehouden bij het uitbetalen.
    Nieuw-Zeeland mag over wat je overhoudt, Nieuw-Zeelandse belasting heffen. Maar de in Nederland betaalde belasting wordt daar weer vanaf getrokken.
    Uitzondering: over de in Nederland bestaande belastingvrije voet moet je Nieuw Zeelandse income tax betalen.
  • Als je Nieuw Zeelander bent geworden, betaal je geen Nederlandse belasting, maar Nieuw Zeelandse belasting.

Bedrijfspensioen

Dit bouw je op bij een pensioenfonds. In Nieuw Zeeland kun je je in Nederland opgebouwde pensioen uitgekeerd krijgen. Hoe hoog die uitkering zal zijn, kun je opvragen bij je pensioenfonds.
Nederland heft geen belasting over pensioenen als ze worden uitgekeerd aan een inwoner van Nieuw Zeeland. Je moet er wel Nieuw Zeelandse belasting over betalen. Er is een uitzondering: voor het pensioen van een voormalige ‘Rijksambtenaar’ gelden andere regels.
Dit komt er kort samengevat op neer dat Nieuw Zeeland dit als een soort AOW beschouwt. Heb je dus pensioen van het ABP, dan zal het al snel niet uitkunnen om superannuation aan te vragen, omdat je AOW+ABP-pensioen gekort wordt op deze uitkering. De belastingheffing gaat net als bij de AOW voor mensen met een Nederlands paspoort.

Lijfrente

Voor lijfrentes geldt hetzelfde als voor bedrijfspensioenen: geen Nederlandse belasting, wel Nieuw Zeelandse belasting.
Een lijfrente, en soms ook een bedrijfspensioen, kun je afkopen als je in het buitenland woont. Je krijgt dan een groot bedrag ineens uitbetaald in plaats van een uitkering later.
Als je dit doet binnen 10 jaar nadat je naar Nieuw Zeeland bent verhuisd, zal de Nederlandse regering wel belasting heffen.

Sparen

Als je een flink bedrag gespaard hebt, moet je daar in Nederland soms vermogensbelasting over betalen. Er is een grote vrijstelling, maar over het meerdere betaal je 1,2% belasting.
In Nieuw Zeeland wordt de belasting niet berekend over het bedrag dat je gespaard hebt, maar de rente of het dividend wordt opgeteld bij je belastbare inkomen.