Waar kun je je diploma’s laten vertalen?

0
3551

Inhoudsopgave

backpack gids australie

Documenten opsturen

Voor het aanvragen van een visum moet je allerlei belangrijke documenten, zoals je diploma’s, geboortebewijs, bewijs van huwelijkse staat, bewijs van goed gedrag, etc. opsturen naar de NZQA. Meestal kun je met een gecertificeerde kopie volstaan, maar voor een Skilled Migrant visum moet je je originele diploma’s opsturen (samen met een kopie).
Nederlandstalige documenten moeten vertaald worden door een beëdigd vertaler.

Certificeren en vertalen

Als je het origineel niet kwijt wilt, ga je eerst naar de notaris om een gecertificeerde kopie te laten maken. Dat is in theorie gratis, maar als je met een grote stapel aankomt, rekent die er meestal wel iets voor. Vraag of de notaris de certificering in het Engels wil doen, anders moet je die ook nog weer laten vertalen.
Met de gecertificeerde kopieën kun je naar de beëdigde vertaler. Die hecht de vertaling met een ringetje aan het origineel (of aan de gecertificeerde kopie). Vertalen kost ongeveer 15 cent per woord.
Voor diploma’s: origineel opsturen en een kopie (hoeft niet gecertificeerd te zijn) plus een gecertificeerde vertaling van het diploma. De gecertificeerde vertaling wordt aan de kopie gehecht, het origineel kun je met er een paperclip aan vastmaken. Je krijgt het origineel meestal vrij snel terug na de verificatie door de NZQA.

Diplomawaardering

Bij het Nuffic kun je een Engelstalige beschrijving van een Nederlands diploma van het hoger onderwijs krijgen. Hierin wordt uitgelegd hoe het onderwijs in Nederland in elkaar zit en met welk Nieuw-Zeelands diploma dit Nederlandse diploma het beste te vergelijken is. Voor diplomabeschrijvingen van het middelbaar beroepsonderwijs moet je bij het Colo zijn. Bij de IB-Groep in Groningen kun je een gelegaliseerd diploma opvragen van het algemeen voortgezet onderwijs, vbo, vmbo en een verklaring van een onderwijsbevoegdheid of behaalde titel.