Wat zijn de lonen in Nieuw Zeeland?

0
11501

Inhoudsopgave

backpack gids australie

Lager dan in Nederland

De lonen in Nieuw-Zeeland zijn een stuk lager dan de lonen in Nederland. Aan de andere kant betaal je in Nieuw-Zeeland minder belasting dan in Nederland en zijn de kosten van het leven iets lager dan in Nederland. Als je de lonen met de lonen in Nederland vergelijkt, moet je daar rekening mee houden.

Een lijstje met voorbeelden van salarissen die je in Nieuw Zeeland kunt verdienen staat bijvoorbeeld op www.enz.org/New-zealand-salaries.html.
De overheid brengt regelmatig overzichten uit van gemiddelde uurlonen in verschillende sectoren. Een voorbeeld van deze uurlonen:

sector gemiddeld uurloon
publieke sector $ 37,22
privé sector $ 27,51
mannen $ 31,30
vrouwen $ 27,29
alle werknemers $ 29,47

Het wettelijke minimum uurloon is $ 15,25 (vanaf april 2016).

Hoewel de lonen lager zijn dan in Nederland, haalt Nieuw-Zeeland deze achterstand de laatste jaren een beetje in.

Geografische verschillen

De hoogste lonen worden betaald in Wellington en Auckland. De laagste in Otago en Northland. Voor hetzelfde werk kun je in Wellington wel 20% meer loon krijgen dan in Otago. Maar de kosten van het dagelijks leven zijn in Wellington en Auckland ook een stuk hoger dan in de gebieden waar de lonen lager zijn.

Opleiding

Mensen met een diploma van een middelbare beroepsopleiding verdienen gemiddeld zo’n 35% meer dan mensen zonder enig diploma. Mensen met een HBO- of universitaire opleiding verdienen gemiddeld bijna twee keer zoveel als mensen zonder opleiding.

Onderhandelen

In Nieuw-Zeeland worden de lonen zelden via een CAO geregeld. Dat betekent dat je er over kunt onderhandelen. Hoe beter je dat kunt, hoe meer je zult krijgen.
Daardoor kunnen binnen een bedrijf mensen voor hetzelfde werk soms een heel verschillend loon ontvangen.

Vaak wordt bij een personeelsadvertentie het salarisniveau vermeld. Maar als er staat ‘salary to $ 45.000’, wil dat in de praktijk zeggen dat de werkgever waarschijnlijk eerder aan een salaris van $ 40.000 denkt. Door een hoger bedrag in de advertentie te noemen, zullen meer mensen op de advertentie reageren.
Door veel personeelsadvertenties te bekijken, krijg je een idee van de lonen die bij jouw specialiteit horen.