Welke soorten visa zijn er?

0
6823

Inhoudsopgave

backpack gids australie

Jaarlijks krijgen zo’n 45.000 mensen een visum voor Nieuw-Zeeland. Er zijn verschillende soorten visa, de overheid van Nieuw-Zeeland onderscheidt deze in 5 categorieen (zie ook de link onderaan deze pagina):

  • Work
  • Family
  • Investing
  • Study
  • Visit

Work

Onder de categorie Work vallen verschillende soorten visa.

De meest aangevraagde is het Skilled Migrant visum. Om in aanmerking te komen voor dit visum moet je in het skilled migrants puntensysteem minimaal 100 punten halen �n een baanaanbod hebben �f minimaal 140 punten hebben als je geen baanaanbod hebt. Verder worden er eisen gesteld aan je beheersing van het Engels, je moet een goede gezondheid hebben en een bewijs van goed gedrag. Je mag niet ouder zijn dan 55 jaar.

Voor dit visum dien je een aanvraag (Expression of Interest) in, waaruit het aantal punten blijkt. In de aanvraag vermeld je ook informatie over je gezondheid, je karakter, je leeftijd en je beheersing van het Engels.

De New Zealand Immigration Service (NZIS) maakt regelmatig een lijst van de binnengekomen aanvragen. De aanvragen met het hoogste aantal punten worden er uitgekozen en deze mensen wordt gevraagd een Application in te dienen (Invitation to Apply -ITA). In de Application moet je de gegevens uit de Expression of Interest onderbouwen met documenten. De NZIS beoordeelt de Application en neemt dan de beslissing of je voor een visum in aanmerking komt.

Niet iedereen zal voldoende punten behalen. Als je toch pers� naar Nieuw-Zeeland wilt, kun je overwegen om werkervaring in Nieuw-Zeeland op te doen door er tijdelijk te gaan werken en een Temporary visum aan te vragen.
Om dat het op het moment ook in Nieuw Zeeland economisch niet zo goed gaat, is dit een risicovolle weg. Je bent op een tijdelijk visum in Nieuw Zeeland aan het werk in de hoop op die manier genoeg punten voor je Skilled Migrant visum te krijgen. Maar als je je baan verliest, bijvoorbeeld omdat het bedrijf waar je werkt er mee stopt of afslankt, dan moet je het land weer uit.
De onzekerheid kan veel stress opleveren.

Als je tijdens je vakantie in Nieuw Zeeland wilt werken kun je een Working Holiday visum aanvragen. Voor dit visum moet je tussen 18 en 30 jaar zijn en mag je maximaal drie maanden bij dezelfde werkgever werken.

Tot slot kun je in aanmerking komen voor een werk visum als het bedrijf waar je voor werkt zich gaat vestigen / gaat investeren in Nieuw-Zeeland (Employee of a Relocating Company).

Investing

Als je als zelfstandig ondernemer naar Nieuw-Zeeland wilt gaan en een kleine of middelgrote onderneming op wilt zetten, kun je een Long Term Business visum aanvragen.

Je moet een businessplan schrijven en kunnen aantonen dat jouw bedrijf van belang is voor Nieuw-Zeeland. In eerste instantie krijg je een visum voor drie jaar. In die drie jaar moet je van je bedrijf een succesvol bedrijf maken. Als dat je niet lukt, moet je terug naar Nederland. Lukt het je wel, dan krijg je een Entrepeneur visum en mag je permanent in Nieuw-Zeeland blijven. Je krijgt een Entrepeneur visum als je kunt aantonen dat je minstens twee jaar een succesvol bedrijf hebt gerund in Nieuw-Zeeland.
Een tijdelijk visum zoals het Long Term Business visum, kan door de onzekerheid die het oplevert, soms veel stress veroorzaken.

Daarnaast zijn er nog twee andere business visa: Active Investor voor mensen die minstens twee-en-half miljoen Nieuw-Zeelandse dollars in Nieuw-Zeeland willen investeren (en daarnaast nog een miljoen hebben) en visa voor Employees of Relocating Company (zie ook hierboven).

Ook bij de Business visa worden eisen gesteld aan je beheersing van het Engels, je moet een goede gezondheid hebben en je mag geen strafblad hebben.

Family

Je maakt kans op een visum als je een langdurige relatie hebt met een Nieuw-Zeelander of een ouder, kind, broer of zus bent van een Nieuw-Zeelander.

Study

Als je in Nieuw-Zeeland wilt studeren kun je een visum aanvragen waarmee je langer dan drie maanden in Nieuw-Zeeland mag blijven (Student Visa).

Duurt je studie of cursus in Nieuw-Zeeland niet langer dan drie maanden dan kun je een Visitors visum aanvragen (zie ook hieronder).

Visit

Een Visitors visum wordt uitgereikt aan iedereen die op bezoek komt in Nieuw-Zeeland en is geldig voor drie maanden. Met dit visum mag je niet werken in Nieuw-Zeeland.